Zijn met wat is


In essentie is alles zoals het is. Alles is. Een stroom, stilte in beweging. Leven vanuit je hart is de grote oproep. Er is niets anders dan dat.

Zijn met wat is vormt voor mij de kern van de leringen van de grote meesters en wijzen. Dit te realiseren helpt mij iedere keer weer om te ontspannen, beperkende gedachten te doorzien en eenvoudiger en lichter te leven.

Als je bent met wat is, is alles oké, ook als het niet oké is. Je wordt niet verblind door oordelen. Je neemt verantwoording voor wat er op dit moment gevraagd wordt. Eenvoudig, zonder het ingewikkeld te maken. Dit brengt je dieper in de ervaring van het moment. Het brengt je ontspanning, vrede. Hierdoor kan het leven stromen in samenspel met de uitdagingen die je tegenkomt. Het helpt je om het wonder van het leven in dankbaarheid te ervaren.

Inspiratie haal ik uit mijn verdieping, realisaties en ervaring komende uit verschillende windrichtingen; de wijsheid (via satsang) van vele meesters en wijzen, mijn voormalig leermeester Jivanjili, boeddhistische stromingen, natuurvolken, sjamanistische tradities en rituelen, de natuur, alle uitdagingen in het leven. Uiteindelijk verwijzen ze allemaal naar hetzelfde; naar het onbevattelijke en onmetelijke, de stilte in de beweging, de eenheid, het hart, onvoorwaardelijke liefde. Allen bieden zij mooie en krachtige instrumenten om werkelijk in de ervaring van eenheid en onze wezenlijkheid te zijn. Het volledig en authentiek mens zijn, dankbaar en dienstbaar aan het wonder en de schoonheid van het leven. Ik gebruik dan ook de natuur, de elementen, klanken/zang, het lichaam, beweging, dans, drum, (innerlijke) reizen, zelfonderzoek en stille en actieve meditaties als ingang naar die realisatie en het werkelijk te leven.