Meditatie


Meditatie is open aanwezig zijn in het moment.

Gaat jouw hart ook uit naar alle mensen, dieren en andere levensvormen die het zwaar hebben in de wereld en alles wat er gaande is in het spel van licht en de versluiering ervan? Laten we samen komen en met elkaar een krachtige resonantie van licht en liefde opwekken.

Meditatie is open aanwezig zijn in het moment. Dit bewust Zijn werkt ontspannend, bevrijdend en inzicht gevend. Het steunt je om wezenlijk en oorspronkelijk te leven, vanuit je essentie. Het nodigt je uit je Ware natuur te realiseren.
Tijdens de meditatieavond verweef ik vaak verschillende meditatievormen. Ik maak hierbij gebruik van onder andere beweging, dans, muziek, drum, klanken, mantra’s, de natuur, qi gong, inquiry, sharing, eenvoudige oefeningen en stilte. Bij goed weer kunnen we ook naar buiten het bos in. Afhankelijk van het moment en de groep zal er ontvouwen wat nodig is.

Gayatri Mantra en Medicijn Boeddha Mantra
Heel regelmatig reciteren we met elkaar de Gayatri Mantra of de Medicijn Boeddha Mantra met aansluitend een stille meditatie.
De Gayatri Mantra is een krachtige oproep voor vrede, licht en wijsheid voor alle situaties in de wereld.
De Medicijn Boeddha Mantra is een krachtig gebed voor heling voor alle mensen die het nodig hebben.
 
Er wordt wel gezegd dat het reciteren of zingen van een mantra de snelste weg is van je hoofd naar je hart. Je besteedt even geen aandacht aan malende gedachten en de zwaarte in al je cellen transformeert in licht. Het is openend, geeft ruimte en verbreedt je perspectief.
Je hoeft geen ervaring te hebben met deze mantra’s en je hoeft ook niet goed te kunnen zingen. Het gaat om de intentie en de resonantie.

Het is extra krachtig om in een groep met dezelfde intentie in meditatie te zijn. Iedereen is welkom. Kom het eens ervaren!


Zie hieronder de nieuwe data voor de meditaties in een grotere locatie in Soest in 2023.

*Authentic Play en meditatie: zaterdag 18 maart 2023, van 13.30-16.30 uur in Yogalotus Vliegdenweg 6b in Bussum. In een fijne geborgen sfeer, non-verbaal je impulsen volgen in beweging, contact en interactie met een ander. Na de kennismaking en uitleg van de afspraken en uitnodigingen volgt een gezamenlijke warming up. Hierna spelen we in meerdere rondes, voornamelijk in tweetallen, inclusief ruimte voor reflectie. We zullen zien wat zich wil ontvouwen. Een speelse, interactieve meditatie in Zijn met alles wat is.
Maximaal 12 deelnemers. Bijdrage: 40 euro. (It is possible to host the afternoon in English if needed.) Graag opgeven via het contactformulier op deze website.

*Meditatieavond. ZIJN met wat is.: een nieuwe datum volgt binnenkort, van 19.30-21.30 uur in Soest, de exacte locatie volgt na aanmelding. Een avond van rust, ruimte, beweging, klank en sharing. Maximaal 16 deelnemers. Bijdrage: 25 euro. (It is possible to host the evening in English if needed.) Graag opgeven via het contactformulier op deze website.

De doorlopende meditatieavonden in de yurt gaan even in winterrust en gaan de komende tijd maar sporadisch door.
Praktisch:
Donderdagavond van 19.45 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Doorlopende meditatie op donderdagavond: Een bijdrage van 18 euro wordt gevraagd. Je kan ook een 6-strippenkaart kopen voor 90 euro, dus 15 euro per avond. Deze kaart is tot nu toe nog onbeperkt geldig. De opbrengst van de speciale Gayatri Mantra avonden gaat naar een goed doel.
Graag hoor ik van tevoren of je van plan bent te komen.

Locatie doorlopende meditatie:
In de yurt, of buiten in het bos, op een mooie locatie in Soest.


Gayatri Mantra
De Gayatri Mantra is een universele mantra en wordt over de hele wereld al eeuwenlang iedere dag gereciteerd of gezongen vanuit de harten van de mensen en is als een zuiverende bries die over onze aarde waait. Zij werkt diep op alle lagen van ons bewustzijn door en brengt je in je hart. Het stimuleert helder inzicht en het maakt datgene in ons wakker dat ons altijd en eeuwig verbindt door alle lagen van ervaring heen. Het is een diep gebed en meditatie met de oproep de essentiële natuur in onszelf en in alles te realiseren. Het is een gebed voor iedereen en met elkaar zingen versterkt het nog meer! Zie ook: www.worldwidelightcircle.net
 
Medicijn Boeddha Mantra
De Medicijn Boeddha Mantra is een enorm krachtige mantra met sterke helende kwaliteiten. Het gaat hier om heling voor alle mensen en alle levende wezens die daar behoefte aan hebben. Iedereen kan mee doen aan deze wereldwijde cirkel van heling.
Op de website van deze mantra kan je ook namen opgeven van mensen die heling nodig hebben. Zie ook: www.worldwidehealingcircle.net