Meditatie op school

We leven in een wereld die snel verandert en waar ook kinderen volle levens hebben. Zelfs voor sommige kleine kinderen zijn er weinig rustmomenten. Er zijn veel prikkels, er is een druk programma en kinderen worden veel gestuurd door de programma's waar ze aan deelnemen. Meditatiebeoefening is een manier om hier mee om te leren gaan.

Er is een groeiende hoeveelheid wetenschappelijke ondersteuning voor de positieve effecten van meditatie, zoals meer rust op school, betere concentratie van de kinderen, verbeterde emotie-regulatie en een betere omgang met elkaar. Daarom wordt meditatie op steeds meer scholen opgenomen in het schoolprogramma.

Met meditatiebeoefening train je de geest, leer je omgaan met alles wat het leven van je vraagt. Je leert vanuit helderheid en vanuit het hart beslissingen te nemen en acties te ondernemen. Het trainen van de geest ligt aan de basis van leren en creatief en ontspannen leven.


surfing-quotes_learn-to-surf


Scholen kunnen de expertise van ‘Zijn met wat is’ inschakelen om meditatie, vaak ook mindfulness genoemd, te integreren in school. Zowel basischolen als scholen van het voortgezet onderwijs als scholen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs kunnen profiteren van de workshops en begeleiding van ‘Zijn met wat is’.

We werken met
verschillende vormen van meditatie; meditatie gericht op de adem, waarnemingsopdrachten, visualisatie-opdrachten, bewegingsoefeningen (bijv. yoga), creatieve opdrachten, reflectie-opdrachten, rituelen, verhalen en meditatie in de natuur. Steeds afgestemd op de medewerkers en de kinderen. Steeds gericht op zelf ervaren en reflecteren van de deelnemers en op het praktisch aan de slag kunnen gaan met wat er geleerd wordt in de workshops.

Basisaanbod:
Twee workshops van 2,5 uur met basis meditatie-oefeningen en aanwijzingen om te werken met meditatie in de klas.
In de eerste workshop krijgen de docenten uitleg, ervaren ze meditatie en krijgen ze meditatie-oefeningen en aanwijzingen mee waarmee ze kunnen gaan mediteren met hun klas.
In de tweede workshop wordt geëvalueerd hoe het mediteren op school is gegaan. Ervaringen worden uitgewisseld, er wordt geoefend en de docenten krijgen verdiepende oefeningen om mee te gaan werken.

Verdiepingsaanbod:
Zes workshops van 2,5 uur waarin wordt ingegaan op:
 • De basis van meditatie
 • Meditatie en bewuste waarneming
 • Meditatie en gedachten
 • Meditatie en emoties
 • Meditatie en verbeeldingskracht en creativiteit
 • Meditatie en samen leven (compassietraining)
Telkens zijn aspecten als concentratie, lichaamsbewustzijn en reflectie hierin belangrijk.
Omgaan met stress, met piekeren, met emoties die we als lastig ervaren komen zeker aan bod.

Net wat andere thema’s of net wat meer of minder workshops of net wat andere tijden zijn zeker mogelijk. We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten op de behoeften en vragen van de school.

Intensieve begeleiding:
Met de school kan de hoeveelheid workshops afgesproken worden waarin docenten leren hoe ze kunnen mediteren met de kinderen in hun klas.
Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:
 • Begeleiding in de klas bij meditatiebeoefening
 • Begeleiding van groepen kinderen/ jongeren die worstelen met zichzelf of met hun omgeving, of kinderen die gemotiveerd zijn om het leven op een reflectieve manier te onderzoeken
 • Begeleiding van groepen kinderen/ jongeren die last hebben van faalangst of examenstress
 • Individuele begeleiding van docenten
 • Individuele begeleiding van kinderen
 • Het begeleiden van het proces om meditatie vast onderdeel te laten worden in de school

Neem contact op met
Mamaji Godefrooij voor meer informatie.

Mamaji is afgestudeerd in de klinische psychologie en schoolpsychologie. Zij heeft een eerstegraads lesbevoegdheid en is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs voor docenten. Zij was docent en coach aan de Hogeschool Utrecht bij de master en de voltijdbachelor ecologische pedagogiek.